МАТ ТОКСИ СТОП – ПРЕМИУМ микотоксин байндер

    3 перфектни натурални байндера в 1- Клиноптилолит, Монтморилонит, Клетъчни стени на дрожди

    Молекулярен сито ефект за микотоксини
    Широк диапазон и процент на адсорбция на микотоксини