Трихинелоза – една от най – опасните паразитози при човека

трихинелоза

Трихинелоза – една от най – опасните паразитози при човека

Трихинелоза

Тя е проблем за всички страни, в които се консумира свинско месо.Накратко, ще се спрем върху външния вид на паразита.

При всички видове се различават две форми на трихинелозата:половозряла,възрастна форма,наречена още чревна трихинела, и ларвна форма,наречена мускулна трихинела.

При възрастните форми има ясно изразен полове диморфизъм-ясно изразени мъжки и женски индивиди.Половозрялата трихинела живее в лигавицата на тънките черва.Мъжките са дълги от 1.2 до 2.2 мм и дебели 0.040 до 0.50мм, а дължината на женските е от 3 до 4.4мм.Женските индивиди са живораждащи-раждат млади трихенели.

Втората форма в развитието на трихинелозата(мускулната трихинела) е с дължина от 0.8 до 1.2мм.

Около мускулната трихинела се обособява капсула с различна форма при различните гостоприемници.Мускулната трихинела се локализира в мускулните влакна на скелетната мускулатура, като първо засяга мускули които за богато кръвоснабдени /наситени с кислород/-междуребрени мускули ,масетери,шийни и диафрагмата.

Инвазията се предава от животно на животно или на човек при изяждане на сурово  месо от заразени животни,съдържащокапсулирани мускулни трихинели.В стомаха на гостоприемника  мускулните трихинели се освобождават от капсулата и преминават в червата.Там за 30-40 часа се превръщат в половозрели  чревни трихинели.

След чифтосването им на 4-6 тия ден, женските раждат в тънките черва млади трихинели. Чрез кръвообращението и лимфата те се разпространяват из цялото тяло като се развиват само тези които попадат в напречно набраздена мускулна тъкан.Попадайки в напречнонабраздена мускулна тъкан младите трихинели пробиват обвивката на мускулното влакно и след 10-15 дни стават инвазиоспособни.

При поглъшане от животни и човек се развиват в червата като чревни трихинели.В България се извършва задължително изследване за трихинелоза на всички заклани в кланница прасета и на отстреляните диви.При намиране на дори една трихинела целия ртуп се обезврежда по начин непозволяващ разсейването на инфекцията.

Проба за изследване се взема от мускулните части на диафрагмата .

Признаци при човека:

Заболяването може да протече различно – асимптомно, с лека, средно тежка или тежка клинична картина. Най-характерните симптоми на заболяването са:

–  Повишена температура;

    –  Мускулни болки;

    –  Висока еозинофилия;

   –   Периорбитален (околоочен оток).

 

Отокът по веждите, клепачите и лицето е характерен за заболяването и се появява още през първата седмица. Постоянен симптом са мускулните болки, които наподобяват мускулна треска. Болките обхващат най-често гълтателната, очната и дъвкателната мускулатура, а също ребрените и двигателните мускули. Болните трудно дъвчат и преглъщат.

Покачването на еозинофилните клетки в кръвта е силно изразено и започва още в преинкубационния период.

При някои болни могат да се появят и други симптоми – гадене, повръщане, диария, конюктивит, очни кръвоизливи, обриви по кожата, дрезгав глас, афония и др.

При някои хора трихинелозата преминава в хронично заболяване – в течение на 5-6 години периодично се появяват мускулни болки и обща слабост.

Ефективната профилактика включва лични и обществени мерки. Не бива да се консумира непроверено от ветеринарните власти месо, както и сурово месо (кайма). Необходим е строг контрол за спазване на зоохигиенните и ветеринарно-санитарните норми при отглеждане на свинете и други животни. В стопанството периодично трябва да се извършва дератизация.

Посетете напият он-лайн мазгазин – https://medivet.bg/online-shop/

Остави коментар