Промицин – 4800 Колистин сулфат – 24%

Прах за приложение във водата за пиене
Активна субстанция: Colistini sulphas – 4 800 000 UI/g
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ: Телета, прасета

Телета

  • инфекции, причинени от Salmonella Dublin и Salmonella typhimurium;
  • диарии, причинени от E. coli spp.;
  • вторични бактериални диарии вследствие вирусни инфекции.

Прасета

  • E. Сoli ентеротоксемии (едемна болест);
  • Ентерични колибацилози – неонатални диарии;
  • Ранни диарии;
  • Диарии след отбиване.

Птици

  • стомашно-чревни инфекции, причинени от Грам-отрицателни микроорганизми, чувствителни към колистин

МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорално чрез водата за пиене или млекозаместител.

Опаковка : 1 кг