Лечение и симптоми при тихинелоза

Трихинелозата е проблем за всички страни, в които се консумира свинско месо какво лечение и симптоми при трихинелоза можем да предприемем.

.Накратко, ще се спрем върху външния вид на паразита. При всички видове се различават две форми на трихинелозата:половозряла,възрастна форма,наречена още чревна трихинела, и ларвна форма,наречена мускулна трихинела.

При възрастните форми има ясно изразен полове диморфизъм-ясно изразени мъжки и женски индивиди.Половозрялата трихинела живее в лигавицата на тънките черва.Мъжките са дълги от 1.2 до 2.2 мм и дебели 0.040 до 0.50мм, а дължината на женските е от 3 до 4.4мм.Женските индивиди са живораждащи-раждат млади трихенели.

Втората форма в развитието на трихинелозата(мускулната трихинела) е с дължина от 0.8 до 1.2мм.

Около мускулната трихинела се обособява капсула с различна форма при различните гостоприемници . Мускулната трихинела се локализира в мускулните влакна на скелетната мускулатура, като първо засяга мускули които за богато кръвоснабдени /наситени с кислород/-междуребрени мускули ,масетери,шийни и диафрагмата.

Инвазията се предава от животно на животно или на човек при изяждане на сурово  месо от заразени животни,съдържащо капсулирани мускулни трихинели .В стомаха на приемника  мускулните трихинели се освобождават от капсулата и преминават в червата.Там за 30-40 часа се превръщат в половозрели  чревни трихинели.

След чифтосването им на 4-6 тия ден, жеднските раждат в тънките черва млади трихинели. Чрез кръвообращението и лимфата те се разпространяват из цялото тяло като се развиват само тези които попадат в напречно набраздена мускулна тъкан.Попадайки в напречнонабраздена мускулна тъкан младите трихинели пробиват обвивката на мускулното влакно и след 10-15 дни стават инвазиоспособни.

При поглъшане от животни и човек се развиват в червата като чревни трихинели.В България се извършва задължително изследване за трихинелоза на всички заклани в кланница прасета и на отстреляните диви.При намиране на дори една трихинела целия ртуп се обезврежда по начин непозволяващ разсейването на инфекцията.

Проба за изследване се взема от мускулните части на диафрагмата .

Симптоми и признаци при човека:

Заболяването може да протече различно – асимптомно, с лека, средно тежка или тежка клинична картина. Най-характерните симптоми на заболяването са:

–  Повишена температура;

–  Мускулни болки;

–  Висока еозинофилия;

–   Периорбитален (околоочен оток).

 

Отокът по веждите, клепачите и лицето е характерен за заболяването и се появява още през първата седмица. Постоянен симптом са мускулните болки, които наподобяват мускулна треска. Болките обхващат най-често гълтателната, очната и дъвкателната мускулатура, а също ребрените и двигателните мускули. Болните трудно дъвчат и преглъщат.

Покачването на еозинофилните клетки в кръвта е силно изразено и започва още в преинкубационния период.

При някои болни могат да се появят и други симптоми – гадене, повръщане, диария, конюктивит, очни кръвоизливи, обриви по кожата, дрезгав глас, афония и др.

При някои хора трихинелозата преминава в хронично заболяване – в течение на 5-6 години периодично се появяват мускулни болки и обща слабост.

Ефективната профилактика включва лични и обществени мерки. Не бива да се консумира непроверено от ветеринарните власти месо, както и сурово месо (кайма). Необходим е строг контрол за спазване на зоохигиенните и ветеринарно-санитарните норми при отглеждане на свинете и други животни. В стопанството периодично трябва да се извършва дератизация.