Дъвчащи обезпаразитяващи таблетки за кучета Simparica

SKU:6130

Дъвчащи обезпаразитяващи таблетки за кучета  лечение на опаразитяване с кърлежи, бълхи, въшки, ушна краста, саркоптесова краста.

4 налични

 31.00 45.20

Изчисти
Количество
Сравнения

Дъвчащи обезпаразитяващи таблетки за кучета  Simparica

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Обезпаразитяващи таблетки на кучета – Simparica

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ на обезпаразитяващи таблетки на кучета – Simparica 
Всяка таблетка съдържа:
Simparica дъвчащи таблетки sarolaner 5 мг за кучета > 1.3-2.5кг

Щампованата цифра от едната страна се отнася за концентрацията (mg) на таблетките: “5”,
“10”, ”20”, “40”, “80” или “120”.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ на обезпаразитяващи таблетки на кучета – Simparica

За лечение на опаразитяване с кърлежи (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus
и Rhipicephalus sanguineus). Ветеринарномедицинският продукт има незабавен ефект и
продължителна способност да убива кърлежите за период от поне 5 седмици.

За лечение на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis).
Ветеринарномедицинският продукт има незабавен ефект и продължителна способност да убива
бълхите при ново опаразитяване за период от поне 5 седмици. Ветеринарномедицинският
продукт може да се използва като част от лечебната стратегия при Алергичен дерматит, предизвикан от бълхи (Flea Allergy Dermatitis-FAD).

За лечение на саркоптесова краста (Sarcoptes scabiei).

За лечение на опаразитяване с ушна краста (Otodectes cynotis).

За лечение на демодекоза (Demodex canis).

Кърлежите и бълхите трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат да се хранят, за
да бъдат изложени на действието на активната субстанция.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ на обезпаразитяващи таблетки на кучета – Simparica
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ на обезпаразитяващи таблетки на кучета – Simparica

В много редки случаи се наблюдават леко изразени и преходни гастроинтестинални смущения,
като повръщане и диария, преходни неврологични смущения, като тремор, атаксия или
конвулсии и системни нарушения като летаргия, анорексия/безапетитие. Тези признаци
обикновено отшумяват без лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

– много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по
време на курса на едно лечение)
– чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)
– не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)
– редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)
– много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани
съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в
тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите
Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИ Обезпаразитяващи таблетки на кучета – Simparica
Кучета

8. ДОЗИРОВКА за обезпаразитяващи таблетки на кучета – Simparica 
Перорално приложение.
Обезпаразитяващи таблетки на кучета – Simparica 1-2 кг. следва да се прилага в доза 2–4 mg/kg телесна маса (т.м.) в съответствие с таблицата по-долу:

Телесна маса (kg)
Концентрация в таблетката (mg sarolaner)
Брой таблетки, които се прилагат
1,3–2,5 5 Една
>2,5–5 10 Една
>5–10 20 Една
>10–20 40 Една
>20 –40 80 Една
>40–60 120 Една

Подходяща комбинация от таблетки
Използвайте подходяща комбинация от наличните концентрации, за да приложите  препоръчаната доза 2–4 mg/kg т.м.
Не разделяйте таблетките на части.
Таблетките могат да се прилагат с или без храна.

Лечебна схема:
Обезпаразитяващи таблетки на кучета – Simparica  за оптимален контрол на опаразитяването с бълхи и кърлежи, ветеринарномедицинският
продукт да се прилага на месечни интервали, като третирането следва да продължи по време на
сезонното разпространение на бълхите и кърлежите, в съответствие с локалната
епидемиологична обстановка.

За лечение на опаразитяване с ушна краста (Otodectes cynotis) да се приложи единична доза.
Препоръчително е 30 дни след третирането да се направи преглед при ветеринарен лекар, за да
се прецени необходимостта от повторно приложение на продукта.
За лечение на саркоптоза (причинена от Sarcoptes scabiei var. canis) единична доза трябва да се
прилага на месечни интервали за 2 последователни месеца.

При лечение на демодекоза (причинена от Demodex canis), прилагането на единична доза
веднъж месечно за 3 последователни месеца води до забележително подобрение на клиничните
признаци. Лечението да продължи до два отрицателни резултата от изследване на кожна проба,
за 2 последователни месеца с 1 месец интервал между изследванията. Тъй като демодекозата е
многофакторно заболяване, необходимо е да се лекуват с подходящи средства останалите
едновременно протичащи заболявания.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблетките Simparica дъвчащи обезпаразитяващи таблетки за кучета са дъвчащи и овкусени и с готовност се изяждат от кучето, когато се предлагат от стопанина. Ако таблетките не се приемат доброволно от кучето, те могат да се дадат с храна или директно в устата.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,
посочен върху блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от този
месец.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Паразитите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени на
действието на sarolaner, поради това предаването на векторни заболявания не може да се
изключи.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Да се избягва третирането на кученца на възраст под 8 седмици и/или с тегло под 1,3 kg, освен
ако това не се основава на препоръката на отговорния ветеринарен лекар

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на
животните:

След работа с продукта измийте ръцете си.

Случайното поглъщане на продукта може да причини неблагоприятни реакции, например
преходни неврологични признаци на възбудимост.

Изваждайте само по една таблетка от блистера и само при необходимост, за да предпазите
децата от достъп до продукта.

След употреба незабавно приберете блистера в картонената кутия и съхранявайте картонената кутия далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави
листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност,
лактация или при животни, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при плъхове
и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност. Прилага се само след преценка
полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие
Не са известни.

При полеви клинични проучвания не са наблюдавани взаимодействия между Simparica,
дъвчащи таблетки за кучета и други рутинно използвани продукти.

При лабораторни изследвания за безопасност не са наблюдавани взаимодействия, когато
sarolaner е прилаган едновременно с milbemycin oxime, moxidectin и pyrantel pamoate (при тези
проучвания не е изследвана ефикасността)

Sarolaner във висока степен се свързва с плазмените протеини, като по този начин се конкурира
с други продукти, които силно се свързват с плазмените протеини, като нестероидни
противовъзпалителни средства (NSAIDs) и кумариновия дериват варфарин.Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

В рамките на изследване за безопасност, ветеринарномедицинският продукт е прилаган
перорално на 8 седмични кученца порода Бигъл в доза от 0, 1, 3 и 5 пъти надвишаваща
максимално препоръчаната доза от 4 mg/kg т.м., по 10 дози с интервал от 28 дни. Не са
наблюдавани неблагорпиятни реакции при прилагане на максималната препоръчана доза от 4
mg/kg.

В групите на предозираните животни, преходни и самоограничаващи се неврологични
признаци са наблюдавани при някои животни: умерено изразен тремор при трикратно
предозиране и конвулсии при петкратно предозиране с максималната доза. Всички животни са
се възстановили без лечение.

Количество: 3 таблетки

Зоомагазин:  www.Medivet.bg

Тегло 0.050 kg
Килограми на кучето :

Kучета 1,3-2.5 кг., Кучета 2.5-5 кг, Кучета 5-10кг, Кучета 10-20кг, Кучета 20-40кг, Кучета 40-60кг

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Дъвчащи обезпаразитяващи таблетки за кучета Simparica“