Дъвчащи противовъзпалителни таблети за кучета – PREVICOX 227мг

SKU:1124

Противовъзпалителни таблети за кучета за намаляване на болката и възпалението, свързани с остеоартрити

3 налични

 77.90

Количество
Сравнения

Дъвчащи противовъзпалителни таблети за кучета – PREVICOX

СЪСТАВ 
Всяка таблета съдържа:
Активна субстанция(и):

Firocoxib 227 mg

Ексципиенти:
Железен оксид (E172)
Карамел (E150d)
За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА 
Дъвчащи таблети
Жълто-кафяви, кръгли, конвексни таблети с издълбана разделителна черта.

КЛИНИЧНИ ДАННИ
1. Видове животни, за които е предназначен ВМП
Кучета

2. Терапевтични показания за отделните видове животни

За намаляване на болката и възпалението, свързани с остеоартрити при кучета.
За намаляване на следоперативната болка и възпалението, свързани с хирургична интервенция
на меките тъкани, ортопедична и зъбна хирургия при кучета.

3. Противопоказания за Дъвчещи противовъзпалителни таблети за кучета – PREVICOX 227мг

Да не се прилага при бременни и лактиращи кучки.
Да не се прилага при животни на възраст, по-малка от 10 седмици или с телесна маса, по-малка
от 3 кг.
Да не се прилага при животни, страдащи от стомашно-чревни кръвоизливи, кръвна дискразия
или хеморагични нарушения.
Да не се прилага едновременно с кортикостероиди или с други нестероидни
противовъзпалителни средства (НСПВС).

4. Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП
Няма.

5. Специални предпазни мерки при употреба на противовъзпалителни таблети за кучета – PREVICOX 227мг

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта
Препоръчителната доза, посочена в таблицата, не трябва да бъде превишавана.

Прилагането при много млади животни или при животни с очаквано или потвърдено
понижаване на бъбречните, сърдечните или чернодробни функции може да доведе до
допълнителен риск.

Ако употребата в такива случаи не може да се избегне, животните трябва да бъдат под
внимателно наблюдение от ветеринарен лекар.

Да се избягва прилагането при животни с дехидратация, хиповолемия или хипотензия, както и
при такива с потенциален риск от повишена бъбречна токсичност. Да се избягва
едновременното прилагане на потенциално нефротоксични лекарствени продукти.

Този продукт трябва да се използва под стриктно наблюдение от ветеринарен лекар при риск
от стомашно-чревни кръвоизливи или, ако животното е с установенa непоносимост към
НСПВС.

В много редки случаи, при кучета, третирани с препоръчителна доза, са наблюдавани
бъбречни и/или чернодробни нарушения. Възможно е част от тези случаи да са имали
субклинично бъбречно или чернодробно заболяване преди започване на терапията.

Следователно се препоръчва преди и периодично по време на терапията да се прави подходящо
лабораторно изследване за установяване на основни бъбречни и чернодробни биохимични
параметри.

Третирането трябва да бъде преустановено в случай на установяване на някои от следните
признаци:

повтаряща се диария, повръщане, фекалии, покрити с кръв, внезапно отслабване,анорексия, летаргия, понижаване на бъбречните или чернодробни биохимични показатели.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на
животните

Ръцете трябва да се измият след работа с продукта.
В случай на инцидентно поглъщане, трябва незабавно да се потърси консултация с хуманен
лекар и да му се покаже листовката за употреба или етикета на продукта.
Отчупената половина от таблетата трябва да се върне обратно в блистера и да съхранява на
недостъпни за деца места.

6. Странични реакции (честота и важност)*

Рядко са наблюдавани кръв във фекалиите и диария. Тези реакции са от преходен характер и са
обратими при спиране на третирането. В много редки случаи, при кучета, третирани с
препоръчителна доза, са наблюдавани бъбречни и/или чернодробни нарушения.

Рядко са наблюдавани нарушения на нервната система при третираните кучета.
При поява на нежелани странични реакции като повръщане, повтаряща се диария, фекалии със
скрити примеси на кръв, внезапно отслабване, анорексия, летаргия, понижаване на бъбречните
или чернодробни биохимични показатели трябва да бъде спряна употребата на продукта и да се
потърси съвет от ветеринарен лекар.

Както при другите НСПВС е възможно да се появат сериозни странични реакции и в много редки случаи могат да бъдат фатални.
*Честотата на възможните странични реакции се определя по следния начин:
Редки (засягат се от 1 до 10 животни на 10 000)
Много редки (засяга се по-малко от 1 животно на 10 000)

7. Употреба на Previcox 227mg дъвчащи таблети за кучета по време на бременност, лактация или яйценосене

Да не се прилага на бременни и лактиращи кучки.
Лабораторни изследвания при зайци показват случаи на токсичност за бременното животно и
фетусите при прилагане на дози, приблизително равни на препоръчителните дози за третиране
на куче.

8. Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Предварителното третиране с други противовъзпалителни субстанции може да предизвика
допълнителни или да усили нежеланите странични реакции. Поради това, интервалът между
третитането с такъв продукт и началото на третиране с Previcox трябва да бъде не по-малък от
24 часа.

Интервалът между третиранията трябва да бъде изчислен на база на
фармакокинетичните особености на продукта, използван предварително.
Previcox не трябва да се прилага едновременно с други нестероидни противовъзпалителни ветеринарномедицински продукти или глюкокортикостероиди.

Прилагането на кортикостероиди може да усили разязвяването в стомашно-чревния тракт при кучета,
третирани с нестероидни противовъзпалителни ветеринарномедицински продукти.

Пациенти, третирани едновременно с продукти, съдържащи субстанции, повлияващи
преминаването на кръвта през бъбреците т.е. диуретици или инхибитори на ангиотензин
конвертиращия ензим (АКЕ), трябва да бъдат под клинично наблюдение.

Едновременното прилагане на потенциално нефротоксични ветеринарномедицински продукти
трябва да се избягва, поради опасност от увеличаване на риска от бъбречна токсичност.

Анестетиците могат да повлияят бъбречната перфузия. Прилагането на парентерална флуидна
терапия по време на хирургична интервенция може да се приеме, че намалява потенциалните
бъбречни усложнения, когато пери-оперативно се използват нестероидни противовъзпалителни
продукти.

При едновременно прилагане на други активни субстанции, които имат висока степен на
свързване с протеини се получава конкурентен ефект със свързващотото действие на Firocoxib
и може да се стигне до токсичност.

9. Доза и начин на приложение 

Перорално приложение.

Остеоартрити:
Прием на 5 mg на 1 kg телесна маса веднъж дневно, както е показано в таблицата по-долу.
Таблетите могат да се дават с или без храна.

Продължителността на третиране зависи от наблюдавания ефект. Поради това, че
изследванията в практиката са ограничени до 90 дни, по-продължително третиране трябва да се
прави внимателно и при редовно наблюдение от ветеринарен лекар.

Намаляване на следоперативната болка:
Веднъж дневно прилагане за период до 3 дни на 5 mg на kg телесно тегло, както е описано в
таблицата по-долу, като приема започва 2 часа преди хирургичната интервенция.

След ортопедична хирургия и в зависимост от наблюдавания резултат, третирането при
използване на една и съща дневна доза може да продължи след първите 3 дни по преценка на
лекуващия ветеринарен лекар.

 

10.Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

При кучета на възраст 10 месеца, в момента на започване на тримесечен курс на третиране с
дневни дози, равни или по-високи от 25 mg/kg (5 пъти по-високи от препоръчителната), са
наблюдавани следните токсични призаци: отслабване, влошен апетит, промени в черния дроб
(натрупване на липиди), в мозъка (вакуолизация), в дванадесетопръстника (язви) и смърт.

При дневни дози, равни или по-високи от 15 mg/kg (3 пъти по-високи от препоръчителната),
прилагани в продължение на 6 месеца, са наблюдавани подобни клинични признаци, но с пониска тежест и честота и не са установени язви на дванадесетопръстника.

Изследване за предозиране не са направени при животни на възраст, по-голяма от 14 месеца
При поява на клинични признаци на предозиране третирането трябва да се преустанови.

Зоомагазин:  www.Medivet.bg

Тегло 0.200 kg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Дъвчащи противовъзпалителни таблети за кучета – PREVICOX 227мг“

Също може да ви хареса…