MOXAPULVIS 500 mg Амоксициклин 500 мг – 1 кг прах за приложение във водата

500 mg амоксицилин

✓Широк спектър
✓ Бърза резорбция и добро разпределение в тъканите
✓ Подобрена разтворимост и усвояване

• При пилета, пуйки и патици: Лечение на инфекции, причинени от бактерии, чувствителни към амоксицилин.
• Прасета: За лечение на пастьорелоза, причинена от Pasteurella multocida, чувствителни към амоксицилин.