Аутопсия на питомци

Аутопсия на питомец

Кога се прави аутопсия на питомец

Услугата включва: отваряне на коремна, гръдна, мозъчна и др. кухини, с цел установяване причината за смъртта.