Хирургия за питомциХирургия за питомци

Хирургия на питомци

Хирургия на питомци

Ветеринарна хирургия

Хирургията включва услуги, касаещи радикални лечения на някои заболявания:

  • отстраняване на тумори
  • кастрации
  • оперативно наместване на кости(остеосинтеза) и т.н.