Лабораторни изследване на далак

Лабораторни изследване на далак

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 •  TP – тотален протеин
 •  ALB – албумин
 •  GLO – глобулин
 •  A/G – съотношение албумин / глобулин
 •  TBIL – тотален билирубин
 •  DBIL – директен билирубин
 •  IBIL – индиректен билирубин
 •  ALT – алат
 •  AST – асат
 •  GGT – гамаглутамил транспептидаза
 •  ALP – алкална фосфатаза