Лабораторни изследвания на кръвта

Лабораторни изследвания на кръвта

Общи изследвания

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 •  TP – тотален протеин
 •  ALB – албумини
 •  GLO – глобулини
 •  A/G – съотношение албумини към глобулини
 •  TBIL – тотален билирубин
 •  ALT – алат
 •  ALP – алкална фосфатаза
 •  CK – креатин киназа
 •  CHOL – холестерол
 •  GLU – глюкоза
 •  AMY – амилаза
 •  CRE – креатинин
 •  BUN – карбамиден азот в кръвта
 •  Ca – калций
 •  PHOS – фосфор
 •  BUN/CRE – съотношение на карбамидния азот в кръвта към нивото на креатинина

Пред анестезиращи проверки

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 •  TP – тотален протеин
 •  ALT – алат
 •  ALP – алкална фосфатаза
 •  GLU – глюкоза
 •  CRE – креатинин
 •  BUN – карбамиден азот в кръвта
 •  BUN/CRE – съотношение между карбамидния азот в кръвта и креатинина

Разширени изследвания

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 •  TP – тотален протеин
 •  ALT – алат
 •  AST – асат
 •  ALP – алкална фосфатаза
 •  CK – креатинин киназа
 •  LHD – лактат дехидрогеназа
 •  GLU – глюкоза
 •  CRE – креатинин
 •  BUN – карбамиден азот в кръвта
 •  BUN/CRE – съотношение между карбамидния азот в кръвта и креатинина