Стоматология за питомци

Стоматология на питомци

Стоматология на питомци

Услугата включва: почистване на зъбен камък отложен по зъбите на животното, с ултразвуков скалер или ръчно – с кюрета. На злонрави и нервни животни се налага упояваща инжекция, като стопанина предварително е запознат с рисковете за здравето на животното от тази инжекция.

Почистване на зъбен камък

Услугата включва: почистване на зъбен камък отложен по зъбите на животното, с ултразвуков скалер или ръчно – с кюрета. На злонрави и нервни животни се налага упояваща инжекция, като стопанина предварително е запознат с рисковете за здравето на животното от тази инжекция.