Tulinovet 100 mg/ml инжекционен разтвор

Тulathromycin 100 мг/мл.

  • Лечение и метафилаксия на респираторни заболявания
  • Продължителност на действие след едно приложение 6 дни
  • Антибиотик с имуномодулираща и противовъзпалителна активност
  • Лесно инжектиране поради висока стабилност на разтвора
  • Молекула с висок потенциал срещу много патогени