Лабораторни изследвания на животни

Лабораторни изследвания за животни

Когато пациент прекрачи прага на нашата клиника и заеме място на масата за преглед, първото нещо, което правим е да попитаме собственика на животното, каква е причината за посещение на клиниката. По този начин ние снемаме анамнеза за животното и отсяваме важната информация от всичко казано. В този етап опитът на лекаря е много важен, но понякога дори и най-добрият лекар не може да бъде категоричен в диагнозата на животното, без да бъдат направени допълнителни изследвания. Ето защо, във Ветеринарна клиника „МедиВет“ разполагаме със специален апарат, който може да извърши следните лабораторни изследвания:

Проверка на общото здравословно състояние

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • TP – тотален протеин
 • ALB – албумини
 • GLO – глобулини
 • A/G – съотношение албумини към глобулини
 • TBIL – тотален билирубин
 • ALT – алат
 • ALP – алкална фосфатаза
 • CK – креатин киназа
 • CHOL – холестерол
 • GLU – глюкоза
 • AMY – амилаза
 • CRE – креатинин
 • BUN – карбамиден азот в кръвта
 • Ca – калций
 • PHOS – фосфор
 • BUN/CRE – съотношение на карбамидния азот в кръвта към нивото на креатинина
Преданестезираща проверка

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • TP – тотален протеин
 • ALT – алат
 • ALP – алкална фосфатаза
 • GLU – глюкоза
 • CRE – креатинин
 • BUN – карбамиден азот в кръвта
 • BUN/CRE – съотношение между карбамидния азот в кръвта и креатинина
Преданестезиращи разширени изследвания

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • TP – тотален протеин
 • ALT – алат
 • AST – асат
 • ALP – алкална фосфатаза
 • CK – креатинин киназа
 • LHD – лактат дехидрогеназа
 • GLU – глюкоза
 • CRE – креатинин
 • BUN – карбамиден азот в кръвта
 • BUN/CRE – съотношение между карбамидния азот в кръвта и креатинина
Изследване функцията на далак и бъбреци

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • TP – тотален протеин
 • ALB – албумин
 • GLO – глобулин
 • A/G – съотношение албумин / глобулин
 • GGT – гамаглутамил транспептидаза
 • GLU – глюкоза
 • CRE – креатинин
 • BUN – карбамиден азот в кръвта
 • BUN/CRE – съотношение между карбамидния азот в кръвта и креатинина
Изследване функцията на далак

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • TP – тотален протеин
 • ALB – албумин
 • GLO – глобулин
 • A/G – съотношение албумин / глобулин
 • TBIL – тотален билирубин
 • DBIL – директен билирубин
 • IBIL – индиректен билирубин
 • ALT – алат
 • AST – асат
 • GGT – гамаглутамил транспептидаза
 • ALP – алкална фосфатаза
Изследване функцията на бъбреци

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • ALB – албумин
 • CRE – креатинин
 • BUN – карбамиден азот в кръвта
 • UA – пикочна киселина
 • tco2 – количество въглероден диоксид в кръвта
 • PHOS – фосфор
 • K – калий
 • BUN/CRE – съотношение между карбамидния азот в кръвта и креатинина
Изследване на нивото на електролитите в организма

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • tco2 – количество въглероден диоксид в кръвта
 • Ca – калций
 • PHOS – фосфор
 • K – калий
 • Na – натриеви йони
 • Mg – магнезий
 • CL – хлор
 • Na/K – съотношение натрий / калий
Изследвания при критични състояния

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • ALT – алат
 • GLU – глюкоза
 • CRE – креатинин
 • BUN – карбамиден азот в кръвта
 • tco2 – количество въглероден диоксид в кръвта
 • K – калий
 • Na – натриеви йони
 • CL – хлор
 • BUN/CRE – съотношение между карбамидния азот в кръвта и креатинина
 • Na/K – съотношение натрий / калий
Тест за амоняк

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • NH3 – амоняк
Изследвани биохимични показатели при птици и влечуги

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • TP – тотален протеин
 • ALB – албумин
 • GLO – глобулин
 • A/G – съотношение албумини към глобулини
 • AST – асат
 • CK – креатинин киназа
 • GLU – глюкоза
 • UA – пикочна киселина
 • Ca – калций
 • PHOS – фосфор
 • K – калий
 • Na – натриеви йони
 • CL – хлор
 • Na/K – съотношение натрий / калий
Диагностика при едри животни

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • TP – тотален протеин
 • ALB – албумин
 • GLO – глобулин
 • A/G – съотношение албумини към глобулини
 • AST – асат
 • GGT – гамаглутамил транспептидаза
 • ALP – алкална фосфатаза
 • CK – креатинин киназа
 • BUN – карбамиден азот в кръвта
 • Ca – калций
 • PHOS – фосфор
 • Mg – магнезий
Изследване нивата на глюкоза и липиди

Изследват се кръвните нива на следните параметри:

 • CHOL – лош холестерол
 • HDL-C – добър холестерол
 • GLU – глюкоза
 • HCY – моноцистеин
 • TG – тиреоглобулин