Услуги за селскостопански животни

Услуги предлагани за селскостопански животни

За нас във Ветеринарна клиника „МедиВет“ е изключително важно да подкрепяме клиентите си, които се занимават с отглеждане на селскостопански животни. Често споделяме с тях техническа информация, новости в отглеждането на животни, както и нови законови норми, които трябва да спазват в полза на здравето на животните, хората и околната среда. Също така се стремим да предлагаме иновативни и високо ефективни продукти в помощ на животновъдите, като така ние помагаме на собствениците да управляват бизнеса си по-ефективно. Ето какви услуги предлагаме за едри и селскостопански животни:

Профилактични прегледи

Услугата включва снемане на анамнеза – получаване на данни от страна на собственика за състоянието на животното, преценка на общото състояние на животното – поведението му, наличието или липсата на апетит, състоянието на видимите лигавици(очи, венци, език). Преценя се състоянието на кожа и космена покривка, наличието на обезкосмени участъци, рани и т.н. Измерва се телесната температура, преслушва се бял дроб и сърце. При съгласие от страна на собственика се извършва изследване на кръвна проба – кръвна картина и биохимични показатели – общ профил.

Диагностика и лечение на заболявания

Услугата включва снемане на анамнеза – получаване на данни от страна на собственика за състоянието на животното, преценка на общото състояние на животното – поведението му, наличието или липсата на апетит, състоянието на видимите лигавици(очи, венци, език). Преценя се състоянието на кожа и космена покривка, наличието на обезкосмени участъци ,рани и т.н. Измерва се телесната температура преслушва се бял дроб и сърце. При съгласие от страна на собственика се извършва изследване на кръвна проба-кръвна картина и необходимите биохимични показатели. Зависимост от резултатите от прегледа и изследванията се назначава и изпълнява съответното лечение.

Профилактични и лечебни ваксинации

Профилактичната ваксина се поставя на животното за предпазване от вирусни заболявания в началния етап от живота му. Услугата включва снемане на анамнеза от собственика, измерване на температура аускултиране на бял дроб и сърце(извършване на частичен преглед), след което се инжектира ваксината. Лечебната ваксинация се извършва, като част от лечението на някои заболявания(бактериални, гъбични), след като вече има изявени клинични признаци. Лечебната ваксинация се предхожда от поставяне на диагноза(анамнеза, преглед, изследвания и т.н).

Хирургия

Хирургията включва услуги, касаещи радикални лечения на някои заболявания:

 • отстраняване на тумори
 • кастрации
 • оперативно наместване на кости(остеосинтеза) и т.н.
Акушерство и изкуствено осеменяване

Акушерството включва третиране на болестни състояния свързани с репродуктивните органи на животните.

Изкуственото осеменяване на говедо включва – определяне на приблизителния момент на овулация въз основа на поведенческите прояви на женското животно и определяне на оптималния момент на осеменяването. Ако разгонването е започнало сутринта, осеменяването се извършва вечерта.

То се състои в ректален масаж на матката получаване на секрет и преценката му, ако секретът е чист без гнойни флокули се престъпва към размразяване на материала и аплицирането му в цервикса.

 • изследване за бременност
 • оказване на помощ при трудни раждания:
  Помощта се налага при невъзможност раждането да протече самостоятелно. Услугата се състои в определяне причината за трудното раждане(ненормално държание на крайници, ненормално положение на тялото)отстраняването ѝ и екстракция на плода.
 • лекуване на следродилни усложнения:
  Услугата включва лекуване на следродилни възпаления родови пътища възстановяване на анатомическата цялост на половите органи, след разкъсване при раждане.
 • борба с безплодието:
  Услугата включва гинекологичен преглед на животното, снемане на анамнеза относно кратността на разгонването, преценка на секрета, ректално изследване и преценка състоянието на яйчниците. Поставяне на диагноза и извършване на лечение с цел заплождане на животното.
Сключва договори за работа по държавната профилактична програма

Услугата включва изпълняване на мерки и мероприятия от задължителен характер включени в ДПП(вземане на кръвни проби за брyцелоза, изследване за туберкулоза, ваксинации против син език, антракс заразен нодуларен дерматит.

Извършва маркировка и въвеждане данните в иформационната система на БАБХ

Услугата включва идентификация и регистрация на животните по закона на ветеринарно медицинската дейност, чрез поставяне на ушна марка по една за всяко ухо, и въвеждане на данните(номер на марка, пол, възраст, цвят, номер на майката, номер на обекта на раждане, данните на собственика, предназначение на животното).

Отразява движението на животните и настъпилите промени във животновъдния обект в информационната система на БАБХ

Според закона за ветеринарно медицинската дейност собственика е длъжен във тридневен срок от настъпване на промени(смърт, клане) на животното, да уведоми обслужващия ветеринарен лекар, който отразява тези промени в ИС на БАБХ. Отразяват се и движението на животните, от един животновъден обект в друг, което се извършва с придружаващо ветеринарно медицинско свидетелство за придвижване на животни според ЗВМД.

Консултация по телефон