Външно обезпаразитяване на котка Fypryst cat

SKU:1085

Външно обезпаразитяване на котка и сигурно защита от бълхи и кърлежи в продължение на един месец.

4 налични

 11.00

Количество
Сравнения

Външно обезпаразитяване на котка Fypryst cat

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

FYPRYST 50 mg spot-on solution for cats
ФИПРИСТ 50 mg спот-он разтвор за котки

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
FYPRYST 50 mg spot-on solution for cats
Fipronil

ФИПРИСТ 50 mg спот-он разтвор за котки
Фипронил

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 пипета (0,5 ml) съдържа:
Aктивна субстанция:
Fipronil 50 mg.
Ексципиенти:
Butylhydroxyanisol (E320) 0,10 mg
Butylhydroxytoluene (E321) 0,05 mg

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение и профилактика на котки с инвазиране с бълхи (Ctenocephalides felis) и кърлежи
(Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.).
Лечебно тритиране и контрол на алергичен дерматит при котки, причинен от бълхи.
Профилактика и лечебно третиране на котки, инвазирани от Fenicola subrostratus хапещи
въшки.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Поради липса на достатъчно данни, лекарственият продукт да не се употребява при котенца
под 8 седмична възраст или при такива с тегло под 1 kg.
Не използвайте този лекарствен продукт при болни животни (състояние на общо заболяване,
температура) или при животни в период на възстановяване.
Да не се използва при зайци поради опасност от нежелани реакции или дори смърт.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

В случай на облизване от животното може да се наблюдава краткотрайна хиперсаливация,
причинена от естеството на вехикулума. След употреба може да се получат преходни кожни
реакции на мястото на приложението (сквамоза, локална алопеция, сърбеж или зачервяване на
кожата) и общ пруритус или алопеция, които са наблюдавани много рядко след употреба.
Изключително рядко се наблюдават хиперсаливация, обратими неврологични симптоми
(хиперестезия, депресия, нервни симптоми) или повръщане.

Да се избягва предозиране.
Ако забележите каквито и да било сериозни нежелани реакции или други ефекти, които не са
споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ
Количество, което трябва да се прилага:
Дозировка:

Приложете съдържанието на 1 пипета с еднократна доза от 0,5 ml върху кожата между
плешките.

Път на въвеждане:
Разтвор за прилагане върху ограничен участък от кожата.

Начин на приложение:

Извадете еднодозовата пипета от плика. Задръжте еднодозовата пипета в изправено положение,
завъртете и свалете капачката. Обърнете капачката и я сложете обратно с другия край върху
еднодозовата пипета. Натиснете я и завъртете капачката така, че да се пробие пипетата, след
това свалете капачката от еднодозовата пипета.

Разгърнете козината на животното в областта на ръба на костта преди плешките така, че кожата
да стане видима. Поставете края на пипетата с еднократна доза върху кожата и я натиснете
няколко пъти до изпразване на съдържимото директно върху кожата на определеното място.

Една доза ще осигури предпазване от опаразитяване с бълхи за период от 5 седмици.
Лекарственият продукт е ефективен срещу кърлежи за 2 седмици.
Поради липса на проучвания, относно безопасността на лекарствения продукт, минималният
интервал между апликациите трябва да бъде 4 седмици.

9. СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се избягва контакт на лекарствения продукт с очите на животните.
Важно е да се осигури приложение на продукта върху място, което животното не може да
оближе и да се предотврати взаимното облизване от други животни след приложението му.

Липсват данни относно ефикасността на лекарствения продукт след къпане/третиране с
шампоан при котките. Въпреки това, на основание на информацията относно ефикасността при
кучета, които са къпани с шампоан два дни след апликацията на лекарствения продукт, къпане
на котките не се препоръчва за период от два дни след апликацията.

След апликация може да се открият единични кърлежи. Затова е невъзможно напълно да се
изключи преноса на инфекциозни заболявания при неблагоприятни състояния. Като правило,
кърлежите ще бъдат унищожени и ще паднат от животното в рамките на 24 до 48 часа след
заразяване, без да са поели кръв. Наличие на единични кърлежи след лечението не може да се
изключи.

Затова, кърлежите по котките трябва да бъдат отстранени преди употребата на продукта, за да
се намали рискът от трансмисивни болести.

Бълхите от домашните животни най-често нападат кошчетата, местата, където животните спят
и почиват, такива като килими и домашно обзавеждане, които трябва редовно да се обработват
с подходящи инсектициди и да се почистват с прахосмукачки в случаите, когато има масово
опаразитяване.

Лекарственият продукт Фиприст спот-он разтвор може да се прилага върху развъдни и
бременни женски котки и при такива, които кърмят.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, с цел предпазване от светлина.
Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални температурни условия за
съхранение.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност,
отбелязан върху опаковката – след „Годен до:“.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки при употреба:
Лекарственият продукт може да причини дразнене на лигавиците и на очите.
Затова трябва да се избягва контакт на лекарствения продукт с устата и очите.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на
животните:

Хората, за които се знае, че са свръхчувствителни към фипронил или алкохол не трябва да
влизат в контакт с ветеринарномедицинсия продукт Фиприст спот-он разтвор. При контакт
измийте ръцете си с вода и сапун.
Ако случайно се засегнат очите, изплакнете ги обилно с чиста вода.

Мийте ръцете си след всяка употреба.
Не пипайте обработените животни и пазете децата да не играят с тях докато приложеният
върху тях продукт не изсъхне. Затова се препоръчва обработката на животните да става не през
деня, а в ранните вечерни часове и на животното да не се позволява да спи заедно с техните
собственици, и най-вече с деца.

Не пушете, не пийте и не консумирайте храна по време на приложението на продукта.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ
ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всички неизползвани ветеринарномедицински продукти или отпадни материали, получени от тях,
трябва да се унищожават съгласно местните изисквания.Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Продуктът не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за
риби или други водни организми.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Картонена кутия, която съдържа покрити с PVC пипетa с еднократнa дозa по
0,5 ml, пакетирана в трипластов плик.

Отпуска се без лекарско предписание.

Количество: 3 пипети

Продукти в зоомагазин:  www.Medivet.bg

Тегло 0.200 kg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Външно обезпаразитяване на котка Fypryst cat“

Също може да ви хареса…